Aktualny regulamin w formie pisemnej udostępniamy zainteresowanym w formie papierowej w naszym serwisie.
Regulamin jest wywieszony i każdy może się z nim zapoznać w godzinach pracy serwisu.